Prof. Adam Mariański: Dlaczego przychody z praw autorskich korzystają z 50% kosztów uzyskania?

20 września 2021

W poprzednim wpisie wskazywałem, że najwyżej opodatkowane są dochody z pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. Dla dochodów z pracy ustawodawcy przewiduje zryczałtowane koszty uzyskania (zasadniczo 250zł/mies.), które nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego, lecz jedynie fiskalne. Limitowanie kosztów prowadzi do określenia wyższego dochodu, który w dodatku jest opodatkowany progresywnie i jest objęty daniną solidarnościową.

W odniesieniu do przychodów z prac autorskich ustawodawca pozwala na rozliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu, bez względu na ich rzeczywistą wysokość. W zależności od klasyfikacji przychodu do określonego źródła, mamy różną wysokość dochodu podatkowego, mimo że wartość przysporzenia dla podatnika jest taka sama. W konsekwencji podatnicy płacą odmienną wysokość podatku, mimo że ich sytuacja jest taka sama. Stanowi to oczywiste naruszenie zasad równości i sprawiedliwości podatkowej.

Najnowsze aktualności

pl