Przygotuj się na wzmożone kontrole podatkowe w 2018 roku

20 października 2017

Szanowni Państwo,

Sejm intensywnie pracuje nad obszerną, rządową nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, mającej na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jak podpowiada doświadczenie, tak dalece posunięte prace nad zmianami  gwarantują ich wprowadzenie w życie, które nastąpi prawdopodobnie 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja wprowadza m.in. istotne ograniczenia kwotowe w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie określonych kategorii usług, do których zaliczyć należy m.in. usługi w zakresie:

  1. doradztwa,
  2. reklamy,
  3. zarządzania lub kontroli,
  4. korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (umowy licencyjne, umowy o korzystanie z know-how itp.),
  5. badania rynku,
  6. przetwarzania danych,
  7. ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń lub podobnych świadczeń.

Biorąc pod uwagę cele ustawodawcy, kwestia ta będzie z pewnością przedmiotem wzmożonych kontroli podatkowych w 2018 roku.

W związku z powyższym rekomendujemy przeprowadzenie w Państwa firmie audytu prawno-podatkowo-rachunkowego, aby zapewnić bezpieczeństwo na wypadek wszczęcia działań kontrolnych. W ramach oferowanego przez Kancelarię audytu, w zależności od sytuacji prawnej danej firmy, zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. ustalenie kwoty wydatków w ramach firmy, które mogą podlegać ograniczeniom w zakresie kwalifikowania do KUP;
  2. ustalenie indywidualnego dla danej firmy limitu wydatków, które mogą być kwalifikowane do KUP;
  3. weryfikacja przyjętych rozwiązań umownych i księgowych związanych z podlegającymi ograniczeniom usługami.

Audyt zakończy się opracowaniem tzw. Compliance Report, w którym zostanie wskazane, czy i w jakim zakresie dana firma dotknięta jest związanym z nowelizacją ryzykiem, a także jakie działania mogą zostać podjęte w celu wyłączenia lub zminimalizowania takiego ryzyka.

Audyt powinien zostać przeprowadzony w listopadzie, aby grudzień móc poświęcić na ewentualne zmiany i dostosowanie sytuacji przedsiębiorstwa do wymagań płynących z nowych przepisów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z działem podatkowym Kancelarii w celu zapoznania się z przygotowaną dla Państwa ofertą.

Menedżer Zespołu Doradztwa Podatkowego:
doradca podatkowy Krzysztof Wiśniewski
(e-mail: kwisniewski@marianskigroup.pl, tel. 42 207-76-61)

Najnowsze aktualności

pl