Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin 2014

Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego, (s. 501-508)

prof. dr hab. Adam Mariański
pl