Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Finanse Komunalne 2/1999

Dzierżawca (najemca) w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

prof. dr hab. Adam Mariański
pl