Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Monitor Prawniczy 8/2003

Glosa do wyroku SN z 20.12.2001, sygn. akt III CZP 69/2001

prof. dr hab. Adam Mariański
pl