Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zobacz opis
W.Nykiel, A.Mariański, (red.)
Gdańsk 2015

Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

× Zamknij opis
pl