Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Warszawa 2014

Komentarz do wyroku TS z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie C-46/04 Aro Tubi Trafilerie SpA v. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Zb. Orz. 2006, s. I-2009, Komentarz do wyroku TS z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C-240/06 Fortum Project Finance SA., Zb. Orz. 2007, s. I-9413,

prof. dr hab. Adam Mariański
pl