Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1/2007

Koszty w prawie bilansowym i podatkowym – pojęcie i zasady ich uznawania w zysku i dochodzie

prof. dr hab. Adam Mariański
pl