Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/1997

Odpowiedzialność nabywcy majątku za zobowiązania podatkowe zbywcy

prof. dr hab. Adam Mariański
pl