Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Przegląd Podatkowy 5/2006

Przychody z kar umownych oraz odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań

prof. dr hab. Adam Mariański
pl