Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2-3/2003

Sukcesja podatkowa – podstawy i zakres (wybrane zagadnienia)

prof. dr hab. Adam Mariański
pl