Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
Glosa 1/2003

Ulga dla fundacji? Glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 20.11.2000r., (FPS 9/00) oraz uchwały 7 sędziów SN z 13.03.2002r., (IIIZP 21/01)

prof. dr hab. Adam Mariański
pl