Strefa wiedzy

Strefa pobrań Publikacje w mediach Monografie i komentarze Artykuły i glosy
11/12/2019 , Kwartalnik Łódzki – biuletyn Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu budowlanego
Marta Napieralska
Aneta Chałat
pl