WEBINAR: Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki i zagrożenia

25 lutego 2021

3 marca br. (środa) o godz. 10.00 zapraszamy na webinar:

Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki i zagrożenia

W prawie spółek od 2021 roku zaczęło funkcjonować pojęcie spółki nieruchomościowej. Dla deweloperów, właścicieli nieruchomości komercyjnych, grup kapitałowych może to oznaczać nowe problemy. Spełnienie kryteriów i zakwalifikowanie do tej kategorii spółek wiąże się z szeregiem obowiązków.

Najczęściej mówi się o obowiązkach ze sfery podatkowej, jednak spółki nieruchomościowe będą miały również nowe obowiązki administracyjne.

W trakcie spotkania ekspert Mariański Group przedstawi kryteria kwalifikacyjne spółki nieruchomościowej, omówi nowe obowiązki oraz związane z tym problemy praktyczne, zwróci uwagę na wymogi organizacyjne i dokumentacyjne.

Celem webinaru jest budowa świadomości w zakresie compliance związanego z nową konstrukcją prawną. W związku z tym postaramy się również wyjaśnić:

  • Jakie obowiązki ciążą lub będą ciążyć na przedsiębiorcach posiadających spółki nieruchomościowe
  • Jak należy przygotować personel w firmie w związku z uzyskaniem statusu spółki nieruchomościowej
  • Jakie należy wdrożyć procedury i jak mają one wyglądać
  • Z jakimi organami będzie trzeba współpracować i na jakich zasadach
  • Jakie kary wiążą się z niewywiązywaniem się z tych obowiązków

 

Webinar poprowadzi Bartosz Rodak, adwokat i doradca podatkowy w Mariański Group.

Dołącz do nas i dowiedz się więcej:

Najnowsze aktualności

pl