Webinar: Epidemia postępowań karnych skarbowych – jak walczyć z urzędniczym bezprawiem?

12 kwietnia 2023

27 kwietnia (godz. 10.00) zapraszamy na webinar: Epidemia postępowań karnych skarbowych – jak walczyć z urzędniczym bezprawiem? W ostatnim czasie organy bardzo uaktywniły swoją działalność w kierunku inicjowania postępowań karnych skarbowych.

 

Postępowania te nie są już wszczynane wyłącznie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w toczących się równolegle kontrolach czy postępowaniach podatkowych. Są to postępowania niezależne. Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą i duże zapotrzebowanie budżetowe, organy bardzo chętnie sięgają po to narzędzie. Daje ono możliwość pozyskania dodatkowych wpływów dla Skarbu Państwa w postaci grzywien.

 

Zdarza się, że zarzuty w postępowaniach karnych skarbowych stawiane są już na etapie kontroli – a same postępowania są nagminnie wszczynane instrumentalnie, stanowiąc bufor dla organów, które nie zdążyły w terminie zakończyć kontroli, czy wydać decyzji wymiarowej. Niejednokrotnie, pomimo uregulowania przez podatnika należności wynikających z protokołu kontroli lub decyzji, organy i tak wszczynają postępowania karne skarbowe.

 

Te czynniki sprawiają, że omawiane postępowania stały się aparatem do pozyskiwania kolejnych środków dla fiskusa, zatracając jednocześnie swoją podstawową (penalizacyjną) rolę oraz destabilizując poczucie pewności prawa. Zapraszamy do wspólnego prześledzenia praktyk organów, a także dokonania oceny, w jaki sposób ich działania w zakresie wszczynania postępowań karnych skarbowych mogą wpłynąć na sytuację podatnika. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak w takim przypadku walczyć z bezprawnymi działaniami urzędników:

  • KKS – pojęcie i procedura;
  • Przerwanie biegu terminu przedawnienia – a instrumentalne wykorzystanie KKS;
  • Wyłączenie stosowania przepisów covidowych – podstawowy termin przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  • Inne przypadki – gdy organ sięga po postępowania karne skarbowe;
  • Podstawy umorzenia KKS;
  • Podatniku broń się! – wnioski dowodowe;
  • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i jego rola w postępowaniach karnych skarbowych;
  • Odpowiedzialność urzędnicza;
  • Tego nie rób! – błędy najczęściej popełniane przez podatników.

 

Webinar poprowadzą:
Mec. Monika Wolska – Bryńska, Menedżer Zespołu Postępowań
Mec. Bartosz Rodak, Menedżer ds. Compliance

Dołącz do nas:  

Najnowsze aktualności

pl