WEBINAR: Na jakich zasadach wykonywać i rozwiązywać kontrakty w czasie epidemii Covid-19?

30 marca 2020

14 MAJA BR. (czwartek), godzina 15:00, zapraszamy na webinar:
Na jakich zasadach wykonywać i rozwiązywać kontrakty w czasie epidemii COVID-19?

Pandemia spowodowana przez COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na każdą sferę życia, ograniczając nie tylko naszą wolność osobistą, ale również w poważnym stopniu zakłócając bądź całkowicie wyłączając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. „Tarcza antykryzysowa”, która z założenia miała ochronić zarówno firmy, jak i obywateli przed gospodarczym szokiem wywołanym epidemią, wydaje się nie spełniać pokładanych w niej nadziei.

Przedsiębiorcy nie znajdą pomocy państwa w wielu problemach wynikających z zaistniałej sytuacji. Zespół Mariański Group przygotował dla Państwa zestawienie najważniejszych zagadnień, które wiążą się z odpowiedzią na pytanie, na jakich zasadach wykonywać i rozwiązywać kontrakty w czasie epidemii Covid-19.  

14 maja, podczas webinaru omówimy m.in. następujące zagadnienia:

  • czy koronawirus zwalnia przedsiębiorców z obowiązku realizacji umów? – wpływ pandemii na sposób wykonywania zawartych umów;
  • możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania;
  • obowiązek zapłaty kar umownych w czasie epidemii;
  • czy wskutek wystąpienia pandemii nastąpiła „nadzwyczajna zmiana stosunków”?
  • ryzyka związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w czasie pandemii;
  • w jaki sposób rozliczyć między stronami niezrealizowane kontrakty?
  • możliwość kwalifikacji występowania koronawirusa, jako zaistnienia „siły wyższej”;
  • rozwiązania proponowane w ramach „tarczy antykryzysowej”;
  • jak chronić firmę przed skutkami braku możliwości wykonywania umów w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa?

Webinarium poprowadzą:
Marta Napieralska – radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji
Aneta Chałat – adwokat w Departamencie Restrukturyzacji

Partner wydarzenia:

Bądź bezpieczny z Mariański Group. Zapisz się na webinar i dowiedz się więcej.

Najnowsze aktualności

pl