WEBINAR: Procedury compliance w firmie – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ochrona sygnalistów.

20 października 2020

28 października br. (środa) o godz. 10.00 zapraszamy na webinar: “Procedury compliance w firmie – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ochrona sygnalistów”

Przestępczość gospodarcza jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż by się wydawało – faktury niedokumentujące rzeczywistych czynności gospodarczych, nadużycia przy pozyskiwaniu dotacji, wyłudzanie kredytów i odszkodowań, zawyżanie wartości firmy, faworyzowanie wierzycieli, oszustwa podatkowe i cywilne to smutna rzeczywistość o której nie zawsze wiadomo. O części przestępstw nie wie nawet wymiar sprawiedliwości – stanowią one tzw. ciemną liczbę przestępstw.

W celu walki z takimi działaniami rząd wielokrotnie nakłada na samych przedsiębiorców obowiązki mające zapobiegać przestępczości lub ujawniać ją w sposób pozwalający na efektywne ściganie. Ilość tych obowiązków rośnie. Poszczególne procedury wymagają zaangażowania coraz większych środków, poświęcenia na wdrożenie mechanizmu compliance coraz dłuższego czasu. Idą za tym również coraz wyższe kary za niedostosowanie i nieprzestrzeganie wymogów prawa.

W trakcie webinaru eksperci Mariański Group przedstawią obowiązki przedsiębiorców, w szczególności wymogi organizacyjne, raportowe i dokumentacyjne w dwóch wybranych i naszym zdaniem istotnych obszarach compliance – w sferze zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz nową regulację w zakresie ochrony sygnalistów. Postaramy się wyjaśnić podstawowe kwestie:

  • Jakie obowiązki ciążą lub będą ciążyć na przedsiębiorcach
  • Jak należy przygotować personel w firmie
  • Jakie należy wdrożyć procedury i jak mają one wyglądać
  • Z jakimi organami będzie trzeba współpracować i na jakich zasadach
  • Jakie kary wiążą się z niewywiązywaniem się z tych obowiązków

Rozmowę przeprowadzą Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, radca prawny w Departamencie Prawnym MG oraz Bartosz Rodak, adwokat i doradca podatkowy w MG.

Najnowsze aktualności

pl