Webinar: Procedury compliance w firmie – ochrona sygnalistów

27 sierpnia 2021

2 września br. (godz. 10.00) zapraszamy na webinar: Procedury compliance w firmie – ochrona sygnalistów

W grudniu 2021 roku powinny zacząć w Polsce obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów (whistleblowers) – osób zgłaszających naruszenie przepisów prawa, w szczególności potencjalnych przestępstw. Osoby takie będą podlegać szczególnej ochronie, a część obowiązków z tym związanych będzie przerzucona na przedsiębiorców. Dla spółek oznacza to konieczność:

  1. Audytu pod kątem obowiązków dotyczących sygnalizacji i sygnalistów
  2. Przygotowania nowych, kompleksowych procedur dotyczących samej sygnalizacji, jak i jej następstw,
  3. Wdrożenia oraz prowadzenia postępowań sygnalizacyjnych, a także wprowadzenia mechanizmów antyodwetowych do już istniejących struktur firmy.

Wdrożenie adekwatnych rozwiązań w firmie będzie wymagać znacznego nakładu środków, poświęcenia czasu na wdrożenie mechanizmu compliance i jego realizację.

Podczas webinaru eksperci Mariański Group przedstawią obowiązki przedsiębiorców, w szczególności wymogi organizacyjne, raportowe i dokumentacyjne z zakresu compliance dotyczące problematyki sygnalistów.  Omówią również podstawowe kwestie związane z tym:

  • jakie obowiązki ciążą lub będą ciążyć na przedsiębiorcach;
  • jak należy przygotować personel w firmie;
  • jakie należy wdrożyć procedury i jak mają one wyglądać;
  • z jakimi organami będzie trzeba współpracować i na jakich zasadach;
  • jakie kary wiążą się z niewywiązywaniem się z tych obowiązków.

Webinar poprowadzą:

  • mec. Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, radca prawy
  • mec. Bartosz Rodak, adwokat, doradca podatkowy

Dołącz do nas i dowiedz się więcej:

 


Najnowsze aktualności

pl