Prof. Adam Mariański: Zamrożenie progu podatkowego, czyli jak zwiększać podatki nie podnosząc stawek podatkowych.

6 października 2021

Zamrożenie progów podatkowych od 2008 roku doprowadziło do szybszego opodatkowania wyższą stawką podatkową średnich dochodów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że progresja podatkowa dotyczy tylko wybranych rodzajów dochodu, a tym samym dochody z pracy (działalności wykonywanej osobiście) były jeszcze wyżej obciążone niż dochody z innych źródeł (patrz post 1 i post 2).

Tym samym podniesienie progu do około 120.000 zł jest po prostu naprawieniem błędów ostatnich kilkunastu lat, a nie jakimkolwiek prezentem zmierzającym do zmniejszenia opodatkowania. Podniesie progu nie może także służyć uzasadnianiu podnoszenia ciężarów podatkowych, celem sfinansowania tej zmiany. Brak waloryzacji progu podatkowego przez kilkanaście lat był kolejnym sposobem sfinansowania rosnących wydatków budżetowych, kosztem osób uzyskujących dochody z pracy własnej (działalności wykonywanej osobiście).

 

Najnowsze aktualności

pl