WEBINAR: Zwolnienia grupowe i rozwiązywanie umów z pracownikami i współpracownikami w dobie COVID-19

23 kwietnia 2020

Szanowni Państwo, Członkowie Sieci OSCBR
12 maja (wtorek, godz. 15.00) zapraszamy na webinar: Zwolnienia grupowe i rozwiązywanie umów z pracownikami i współpracownikami w dobie COVID-19

Chęć ratowania przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością porozumienia z kontrahentami, a także z koniecznością dokonania odpowiednich zmian wewnętrznych. W obecnej, ciężkiej dla biznesu sytuacji poszukiwanie oszczędności skupia się często na kosztach pracowniczych, które są dla przedsiębiorców znacznym obciążeniem

Wśród działań, które warto podjąć możemy wymienić przekształcenie struktury zakładu pracy czy zmianę zakresu obowiązków pracowników. Równie ważne jest rozważenie dostępnych opcji restrukturyzacji zatrudnienia – przeprowadzona reorganizacja nie musi wiązać się ze zwolnieniami. Niezależnie od podjętych decyzji, działania należy podejmować rozważnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy – wszystkie działania mogą się wiązać dla przedsiębiorcy z określonym ryzykiem prawnym.

Wśród omawianych podczas webinaru zagadnień znajdą się m.in.:

  • ucieczka przed redukcjami – jakie można podjąć działania, aby uniknąć zwolnień pracowników,
  • wypowiedzenie zmieniające jako metoda na utrzymanie pracownika, ale na innych warunkach,
  • porozumienie z pracownikiem  sposobem na rozwiązanie stosunku pracy,
  • redukcja zatrudnienia – kiedy i jak prawidłowo możemy rozwiązań umowy z pracownikami,
  • zwolnienia grupowe – czy nas dotyczą i oczy należy pamiętać,
  • zwolnienie indywidualne – kiedy spowoduje konieczność zapłacenia odprawy pracowniczej,

Webinarium poprowadzi:
Monika Błońska – radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego Mariański Group

Partnerem wydarzenia jest:

Zapisz się na webinar i dowiedz się więcej:
 


 

 

Najnowsze aktualności

pl