Prof. Adam Mariański nowym Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

1 lutego 2018

W weekend 12-14.01.2017 r. odbył się w Warszawie V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został prof. Adam Mariański , partner zarządzający w Mariański Group.

Nowy przewodniczący, wybrany na czteroletnią kadencję, zapowiedział między innymi starania o podniesienie prestiżu doradcy podatkowego wśród innych zawodów zaufania publicznego, ochronę i umocnienie tajemnicy zawodowej, dalszy rozwój doradztwa podatkowego w Polsce i współpracę z organami państwa w sposób, który ułatwi podatnikom wykonywanie obowiązków podatkowych.

Prof. Adam Mariański jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International Fiscal Association (IFA). Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji biznesu, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym.

Żródło: PAP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych

 

 

 

Informacja KIDP
Najnowsze aktualności

pl