Regulamin serwisu Mariański Group

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1.  „Serwis”- stronę główną www.marianskigroup.pl oraz jej podstrony, a także strony www.kontrolapodatkowa.pl, www.mg-sukcesjabiznesu.pl
 2. „Mariański Group”- właściciel Serwisu, tj. Mariański Group Marketing Sp. z o.o., e-mail: marketing@marianskigroup.pl/marianski
 3. „Użytkownik”- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez Mariański Group za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Mariański Group na rzecz Użytkowników, które polegają na umożliwieniu im:

 1. a. korzystania z usługi pobraniowej
  b. korzystania z usługi „Porady prawne przez e-mail”.

§ 3

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz program obsługujący format pdf.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do (wpisać, do czego wykorzystujecie cookies). Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityki cookies, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.
 2. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługa pobraniowa

§ 5

 1. Formularz pobraniowy znajdujący się przy danej publikacji stanowi ofertę Mariański Group skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi pobraniowej i w jej ramach udostępnienie Użytkownikowi tej publikacji w formacie wskazanym w jej opisie.
 2. Użytkownik chcący zawrzeć z Mariański Group umowę o świadczenie usługi pobraniowej powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.
 3. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, jednak z uwagi na fakt, że Mariański Group poniosła koszty stworzenia publikacji i ponosi koszty świadczenia usługi pobraniowej, w celu niepobierania od Użytkowników opłat pieniężnych za świadczenie ww. usługi i udostępnianie publikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym.

IV. Dane osobowe (polityka prywatności)

§ 6

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług dostępnych w Serwisie musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Mariański Group Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Mariański Group udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Mariański Group stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych jest Mariański Group.
 2. Mariański Group może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.

§ 8

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich poprawienia.
 2. Mariański Group przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Mariański Group na podstawie umowy o świadczenie ww. usług lub zgody Użytkownika ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących.

§ 9

Dane osobowe zebrane przez Mariański Group mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 10

Użytkownik może korzystać z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

Polityka cookies

(Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Mariański Group)

dotycząca stron internetowych serwisów, których operatorem jest Mariański Group Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosujemy cookies lub technologie o funkcjach tożsamych z cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego z daną witryną. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dzięki temu pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową (tj. dostosować ją do indywidualnych preferencji użytkownika).

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu/strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ważne: używane przez nas pliki cookies nie identyfikują i nie służą gromadzeniu danych osobowych użytkownika serwisu.

 1. Rodzaje plików cookies, których możemy używać w ramach serwisu:
 • wyróżnione ze względu na czas przez jaki będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  • cookies sesyjne – czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są
   w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • cookies stałe – czyli pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • wyróżnione ze względu na funkcjonalność, tj. cel któremu służą:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
   w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; weryfikacji autentyczności;
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (rozpoznawania urządzenia użytkownika serwisu i odpowiedniego, tj. dostosowanego do zidentyfikowanych jego potrzeb wyświetlenia strony internetowej);
  2. tworzenia statystyk, w celu ustalenia najważniejszych sposobów korzystania przez użytkowników ze strony internetowej i ulepszenia w oparciu o te informacje jej struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania serwisu, w tym zapobiegania nadużyciom, zapobiegających nadużyciom w serwisach;
  5. dostarczania użytkownikom treści reklamowych możliwe optymalnych dla ich zainteresowań.
 2. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone przez nas jako operatora serwisu w urządzeniu końcowym użytkownika i będziemy uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie/ograniczenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego (dotyczy to w szczególności tych usług, które wymagają logowania). Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
 6. Korzystając ze stron serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (takich jak np. Facebook, Google, Twitter), a także od niektórych bezpośrednio współpracujących z nami podmiotów (reklamodawców, firm badawczych, dostawców aplikacji multimedialnych itp.). Takie pliki cookies podlegają własnej polityce cookies tych podmiotów, a więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na ich stronach internetowych.
 7. W przypadku pytań i opinii dotyczących polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marketing@marianskigroup.pl/marianski
 8. Polityka znajduje się na stronie marianskigroup.pl oraz w siedzibie operatora.
pl en