Prof. Mariański w Senacie RP: “Bez dochodów własnych nie ma samorządności terytorialnej”

5 września 2022

Senat RP pracuje nad planem ratunkowym dla samorządów, który zakłada m in. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. 5 września br. miało miejsce wspólne posiedzenie 3 senackich komisji. Prace senackie wspierają zaproszeni, najlepsi eksperci podatkowi.

 

Prof. Adam Marianski o koniecznych zmianach w finansowaniu samorządów: “Potrzebna jest nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększająca udział nie tylko w PIT, ale również w CIT. Gminy powinny mieć znacząco zwiększony udział w podatku dochodowym od osób prawnych.”

Najnowsze aktualności

pl