Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu

9 listopada 2021

17 listopada br. (godz. 10.00) zapraszamy na webinar:
Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu

Polski Ład zawiera liczne propozycje modyfikacji, zmian, jak i nowych przepisów, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do kontroli, a w ich następstwie do postępowań podatkowych.

Warto w tym kontekście wspomnieć o swego rodzaju zespoleniu postępowania w ramach tzw. GAAR. Planowane są też dodatkowe rozwiązania w zakresie postępowania egzekucyjnego. Nadto, kluczowym założeniem i celem jest szeroko pojęta cyfryzacja.

Nie bez znaczenia są także zmiany w zakresie rozwiązań podatkowych, które następczo będą mogły stanowić  przyczynek do wszczynania kontroli. Celem tych rozwiązań jest prowadzenie kontroli w sposób bardziej precyzyjny, tj. pod kątem ryzyka dokonania przez podatnika konkretnych naruszeń.

Zapraszamy do wspólnego prześledzenia proponowanych zmian, a także dokonania oceny, w jaki sposób wpłyną one na dotychczas obowiązujące rozwiązania prawne i czym będą skutkowały w praktyce:

  1. zmiany w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (GAAR) dotyczące możliwości wyznaczania przez szefa KAS jednego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach, w których dostrzeżono mechanizm unikania opodatkowania;
  2. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
  3. uprawnienia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do tymczasowego zajęcia ruchomości na okres 96 godzin w sytuacji, gdy wobec podatnika jest prowadzona egzekucja administracyjna;
  4. zniesienie ograniczenia w zakresie terminu wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli;
  5. cyfryzacja ksiąg i faktur – jako narzędzie do typowania nieprawidłowości pod kątem kontroli;
  6. zmiany w podatkach dochodowych – jak przyczynek do typowania kontroli,
  7. zmiany w zakresie opodatkowania procesów restrukturyzacyjnych – większe ryzyko kontroli i możliwość weryfikacji podatników za lata poprzedzające,
  8. uzasadnienie biznesowe i potwierdzenie cen rynkowych na wagę złota.

Webinarium poprowadzą:

Radca prawny Monika Wolska-Bryńska, Menedżer w Zespole Postępowań
Doradca podatkowy Konrad Dura, Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego

 


Najnowsze aktualności

pl