Sejm RP przyjął ustawę o fundacjach rodzinnych.

15 grudnia 2022

Mamy to. Mamy ustawę i świetną informację dla firm rodzinnych.
14 grudnia br. Sejm RP przyjął ustawę o fundacji rodzinnej 👌👨‍👩‍👧‍👦

  • O istotności i potrzebie wprowadzenia tej instytucji do porządku świadczy chociażby fakt, że za ustawą opowiedziało się 441 posłów. Projekt spotkał się z ogromnym poparciem wszystkich środowisk politycznych, co w naszym kraju nie zdarza się często. Skąd takie poparcie? Projekt, przy którym pracował/ który konsultował m.in. prof. Adam Marianski: to po prostu dobre prawo.
  • Przyjęta ustawa to szansa dla środowiska polskich firm rodzinnych – możliwość ochrony i pomnażania majątku firmowego i rodzinnego. W związku z przyjętą ustawą warto przyjrzeć się jej założeniom oraz strukturze własnego biznesu.
  • Fundacja rodzinna może stać się dobrym narzędziem do zabezpieczenia majątku oraz inwestowania.
  • Odpowiednie ułożenie struktury firmy rodzinnej z wykorzystaniem spółek kapitałowych w formie struktury holdingowej może w przyszłości pozwolić na łatwiejsze skorelowanie biznesu z fundacją rodzinną. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony zabezpieczyć majątek rodzinny przed jego rozdrobnieniem, a ponadto ułożyć relacje z potencjalnymi sukcesorami chroniąc jednocześnie interes prowadzonego biznesu.
  •  Przyjęta przez Sejm ustawa zostanie skierowana do dalszych prac w Senacie. Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to początek 2023 r.
  •  Timeline: https://lnkd.in/dGFK96pw
  • Money.plhttps://lnkd.in/dAuFdHH2
Najnowsze aktualności

pl