Współtworzymy ustawę o fundacjach rodzinnych.

12 stycznia 2023

Profesor Adam Mariański autorem przyjętych przez Senat poprawek. 📃

🟡 Ustawa o fundacji rodzinnej, w kształcie w jakim została przyjęta przez Sejm i została przekazana do Senatu, zakłada korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnej. Niemniej na etapie prac senackich złożyliśmy poprawki, które mają umożliwić korzystanie z fundacji rodzinnej przez szersze grono podmiotów.

🟡 Senat zaaprobował zaproponowane przez Profesora Mariańskiego poprawki. Przyjęto m.in. zaproponowaną zmianę odnośnie wyłączenia fundacji z zakresu w jakim miałaby zostać objęta podatkiem przychodowym od budynków. Skoro bowiem fundacja jest zwolniona podmiotowo-przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych to nie może zostać objęta innym rodzajem podatku, zwłaszcza podatkiem przychodowym, który jest szczególnym rodzajem środka antyabuzywnego.

🟡 Ponadto Senat przyjął poprawkę w zakresie możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT przez spółki, także w sytuacji gdy jej wspólnikiem będzie osoba będąca jednocześnie fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej. Wskazana zmiana ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których firmy rodzinne będą wybierać między fundacją rodzinną a możliwością skorzystania z estońskiego CIT. Wskazane rozwiązania powinny móc być stosowane niezależnie.

🟡 Inna istotna zgłoszona zmiana może okazać się bardzo korzystna dla firm rodzinnych, które w oczekiwaniu na polskie rozwiązana dotyczące fundacji rodzinnej utworzyły podmioty tego rodzaju w celu zabezpieczenia swoich majątków rodzinnych w innych jurysdykcjach. Senat przyjął bowiem zaproponowaną poprawkę dotycząca możliwości wniesienia do fundacji rodzinnej mienia posiadanego przez zagraniczną fundację prywatną.

🟡 Zmieniona ustawa trafi do dalszych prac w Sejmie. Trzymajcie kciuki za nasze poprawki.

Najnowsze aktualności

pl