Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

Rzetelny materiał przygotowany według najnowszych regulacji prawnych oraz wytycznych organizacji międzynarodowych.

Kancelaria Mariański Group w ramach praktyki cen transferowych oferuje:

 • analizy transakcji przeprowadzanych przez Klientów pod kątem ich ryzyka w zakresie zastosowanych cen transakcyjnych
 • przygotowanie bezpiecznych podatkowo scenariuszy planowanych transakcji
 • przygotowywanie dokumentacji dla celów podatkowych
 • budowanie argumentacji uzasadniającej zastosowanie warunków cenowych przez Klienta w toku sporu z organami podatkowymi
 • koordynowanie ze strony Klientów procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych

Przygotowywana przez Kancelarię dokumentacja jest zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami polskimi jak i międzynarodowymi. Oferujemy także weryfikację dokumentacji sporządzonej przez Klienta.

Dokumentację cen transferowych winien przygotować każdy podmiot (zarówno osoby fizyczne jak i prawne), który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi
i przekroczy ustawowe limity kwotowe.

Podatnik ma tylko 7 dni na przedstawienie dokumentacji cen transferowych od momentu doręczenia żądania tej dokumentacji przez organy kontroli skarbowej.

Korzyści z przygotowania dokumentacji cen transferowych w naszej Kancelarii:

 • wysoki poziom merytoryczny i rzetelność przygotowanej dokumentacji – mamy dostęp do profesjonalnych analiz rynkowych
 • mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji, które pozytywnie przeszły kontrole skarbowe
 • uczestniczymy też w postępowaniu podatkowym – w przypadku kontroli Kancelarii łatwiej obronić przygotowaną dokumentację

Co jest objęte obowiązkiem dokumentacyjnym:

 • standardowe operacje gospodarcze, jak sprzedaż towarów czy świadczenie usług
 • korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych
 • zawarcie umowy spółki osobowej

Co winna zawierać poprawie przygotowana dokumentacja cen transferowych:

 • analizę funkcjonalną – określenie funkcji, jakie pełnią uczestnicy transakcji (aktywa i ryzyko)
 • analizę kosztową – określenie wszystkich kosztów związanych z transakcją oraz formę i terminy zapłaty
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
 • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy czynniki te były brane pod uwagę
  w celu określenia wartości przedmiotu transakcji
 • określenie oczekiwanych przez podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jakie konsekwencje może ponieść podatnik za brak dokumentacji cen transferowych:

 • – sankcje podatkowe – 50% stawki podatku dochodowego w zakresie różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym a ustalonym przez organ podatkowy
 • – sankcje karno-skarbowe – kara grzywny do wysokości nawet kilkuset stawek dziennych miesięcznego wynagrodzenia
 • – sankcje karne – kara pieniężna w wysokości od 1 do 8% przychodu

Bogate doświadczenia zdobyte podczas współpracy zarówno z międzynarodowymi, jak i krajowymi holdingami, umożliwiają nam oferowanie doradztwa na każdym etapie realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Ponadto, zindywidualizowane podejście do Klienta pozwala nam przedstawiać optymalne rozwiązania na miarę konkretnej transakcji.

Case studies


Pobierz case study
pl en