Eksperckie opinie prawne

Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Mariański Group to przede wszystkim osoba profesora Adama Mariańskiego – eksperta, który w pracy otacza się innymi ekspertami. W takim gronie przygotowujemy opinie dla klientów na najwyższym poziomie merytorycznym.

Na życzenie Klienta sięgamy po wiedzę:

 • osób współpracujących na stałe z wiodącymi polskimi uczelniami, aktywnymi również w działalności organizacji pozarządowych zajmujących się prawem;
 • praktyków skupiających się na konkretnych gałęziach prawa i posiadających wieloletni dorobek, potwierdzony rekomendacjami klientów i publikacjami;
 • przedstawicieli dziedzin życia innych niż prawo i podatki – starając się zapewnić kompleksowe spojrzenie na sprawę i wieloaspektową analizę zagadnienia.
 • Przygotowana przez Mariański Group ekspercka opinia jest:

  • źródłem informacji na temat najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych i podatkowych,
  • zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami podjętych działań,
  • podstawą do egzekwowania swoich praw w ramach postępowań odszkodowawczych,
  • dowodem, na który można powołać się w toku kontroli dokonywanych przez różne organy,
  • wsparciem w negocjacjach z kontrahentami,
  • dokumentem, który może stanowić strategię obrony przed bezpodstawnymi zarzutami lub postępowaniami,

  Ekspertom Mariański Group nie obce jest występowania w postępowaniach i na salach sądowych Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i łączenie pracy praktyka z doświadczeniem akademickim. Nasi eksperci to autorzy licznych publikacji – od komentarzy i monografii, poprzez książki dla praktyków, podręczniki akademickie, po artykuły w prasie fachowej i codziennej. Dzięki temu ekspercka opinia Mariański Group może być Twoim sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu i zabezpieczenie własnych interesów.

  mg_www_infografy-02

pl