Reprezentacja Klienta przed sądami i właściwymi organami

Wsparcie przed organami w trakcie przeprowadzanej transakcji. Badanie obowiązków zgłoszeniowych wobec organów, a także potencjalnych zagrożeń wynikających z planowanej struktury transakcji.

Obsługa transakcji to nie tylko reprezentacja interesów Klienta w relacji z kontrahentem. To również reprezentacja przed organami.

Pomagając finalizować transakcje badamy obowiązki zgłoszeniowe wobec organów, dokonując przy tym wymaganych zgłoszeń.

W Mariański Group badamy również potencjalne zagrożenia, które mogą wyniknąć dla Klienta w związku z planowaną strukturą transakcji, Robimy to, by wykluczyć możliwości zakwestionowania jej przez organy.

  • Wspieramy Klienta w procesie uzyskiwania właściwych zgód administracyjnych celem właściwego oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu M&A.
  • Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami administracyjnymi oraz sądami.
  • Wspieramy Klientów we właściwej realizacji obowiązków informacyjnych.
pl