Compliance podatkowy

Eksperckie wsparcie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i działaniach w zakresie compliance. Zagwarantowanie zgodności działań przedsiębiorcy z obowiązującymi przepisami.

Kluczowe decyzje oraz strategie rozwoju muszą uwzględniać  ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym. Z uwagi jednak na to, że nadzorowanie zmian legislacyjnych, identyfikowanie obszarów wrażliwych w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie działań w celu minimalizowania ryzyka podatkowego w działalności gospodarczej to proces trudnym i czasochłonny, oferujemy Państwu wsparcie w działaniach w obszarze compliance. 

Korzystanie z doradztwa w ww.  zakresie, pozwala na ograniczenie prawdopodobieństwa wdania się w spór z organem podatkowym oraz poniesienia odpowiedzialności podatkowej lub karnoskarbowej. Współpracując z Kancelarią Mariański Group, powierzają Państwo nadzór nad zapewnieniem zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami zespołowi profesjonalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy i praktyce mogą wspomóc budowanie bezpieczeństwa podatkowego w Państwa firmie.

Wsparcie ekspertów Kancelarii w ramach procesu zarządzania ryzykiem podatkowym obejmuje m.in.:

  1. Bieżące doradztwo podatkowe – kompleksową i bieżącą pomoc profesjonalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków, obejmującą wskazywanie możliwych do wdrożenia u podatnika rozwiązań oraz ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego.
  2. Przeprowadzenie profesjonalnych audytów podatkowych – badań mających na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych. W ramach tego oferowany jest również przegląd procedur wewnętrznych w celu określenia ich zgodności z przepisami prawa i efektywności w zakresie minimalizacji ryzyk podatkowych, np. na potrzeby wykazania należytej staranności w podatku od towarów i usług oraz na gruncie innych podatków.
  3. Tworzenie defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych. 
  4. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu aktualnych przepisów podatkowych oraz planowanych zmian legislacyjnych – szkolenia pozwalają na uaktualnienie wiedzy podatkowej pracowników działów operacyjnych i księgowych podatnika, niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów gospodarczych, na dostosowane rozliczeń podatkowych do wymagań ustawodawcy oraz wdrożenie procedur zabezpieczających ewentualne ryzyko na przyszłość.
pl