Postępowania sądowe i reklamacje

Reprezentujemy klienta przed sądami, reklamujemy nienależyte wykonanie usług turystycznych (zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop”), dochodzimy roszczeń konsumenckich. Pozostajemy do dyspozycji w najbardziej nietypowych sporach.

Postępowania sądowe stanowią nieodłączny element zarówno prowadzenia przedsiębiorstwa jak i zarządzania majątkiem prywatnym. Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Klientów w sporach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentujemy Klientów w sporach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zapewniamy wsparcie w najbardziej nietypowych sprawach, wymagających kompleksowego i indywidualnego podejścia. Występujemy o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody na osobie oraz za nienależyte wykonanie umów, prowadzimy egzekucje w przypadku braku wykonywania świadczeń.

Reklamujemy usługi turystyczne, dochodząc roszczeń o tzw. zmarnowany urlop, w związku z nienależytym wykonaniem usług (m.in. zbyt małe pokoje, złe usytuowanie, brak atrakcji turystycznych, hałas, brud, niedziałająca klimatyzacja bądź ogrzewanie). Formułujemy roszczenia o stosunkowo wysokie, zryczałtowane odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot oraz informujemy o innych przysługujących uprawnieniach (np. możliwość zakupu posiłku na koszt linii lotniczych).

Doświadczony i wykwalifikowany zespół naszych adwokatów oraz radców prawnych zajmuje się kompleksowo obsługą danego postępowania oraz gwarantuje Klientom wsparcie w postępowaniu w każdej sprawie oraz na każdym jej etapie, nawet w najbardziej skomplikowanych zagadnieniach.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne w postępowaniach sądowych,
  • Zapewniamy skuteczne i sprawne formułowanie roszczeń o tzw. „zmarnowany urlop” i nienależyte wykonanie usługi turystycznej,
  • Przejmujemy całość kontaktów z zaangażowanym podmiotem występując w imieniu klienta,
  • Kompleksowo podchodzimy do każdego zagadnienia – analizujemy kwestie prawne i podatkowe podejmowanych czynności,
  • Zapewniamy skuteczne i sprawne formułowanie roszczeń o przysługujące zadośćuczynienie w wysokości nawet 600 € od każdego podróżnego w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu
  • W razie nieuwzględnienia reklamacji, zapewniamy wsparcie zarówno gdy ustawa przewiduje drogę postępowania sądowego (np. roszczenia o „zmarnowany urlop), jak i wówczas, gdy skargę należy do odpowiedniego organu administracji publicznej (np. roszczenia o zadośćuczynienie w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu) (odnośnik do: Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne).

Posiadamy bogate doświadczenie w reklamacji usług turystycznych, odzyskiwaniu zadośćuczynienia od biur podróży, prowadziliśmy setki postępowań sądowych oraz administracyjnych, współpracujemy ze specjalistami z niemal wszystkich gałęzi prawa. Nasze doświadczenie obejmują bogate spektrum postępowań – od spraw związanych z windykacją należności poprzez sprawy odszkodowawcze, związane ze zniszczeniem majątku w wyniku naruszeń osób trzecich, aż po skomplikowane postępowania dotyczące naruszeń prawa przez organy administracji.

Stale pozostajemy do Państwa dyspozycji w najbardziej nietypowych przypadkach.

pl