Sukcesja pokoleniowa

Zapewniamy niemal nieograniczone możliwości dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, a także jeszcze za życia Nestora.

Budowa firmy wielopokoleniowej to nie tylko wizja właściciela. To wybór odpowiedniego modelu organizacyjnego, prawnego i finansowego. To podjęcie w dość krótkim czasie setek decyzji, które powinny być trafne. To emocje, najczęściej silne emocje. To korzystanie z wiedzy z wielu dziedzin, w których trzeba sprawnie się poruszać.

Jednen model budowy firmy wielopokoleniowej nie istnieje. Przygotowanie firmy do tego procesu wymaga dogłębnej analizy jej sytuacji i dokumentacji wiosków, a także dobrej znajomości zagadnień z zakresu zarządzania oraz zagadnień prawnych m.in.: prawa podatkowego, spadkowego, prawa spółek handlowych, bankowego, upadłościowego, cywilnego, prawa własności przemysłowej oraz rachunkowości etc.

Brak profesjonalnego wsparcia, a tym samym nieznajomość przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja prowadzi do komplikacji, stwarza ryzyko pominięcia pewnych koniecznych czynności i przyjęcia rozwiązań, które nie będą się sprawdzać lub mogą wręcz przeszkadzać przyszłym pokoleniom.

Jakie korzyści niesie wsparcie Kancelarii:

  • Możliwość nieograniczonego dysponowania majątkiem na wypadek śmierci,
  • Możliwość zabezpieczenia najbliższych w razie choroby lub innego wypadku,
  • Możliwość finansowego motywowania najbliższych do postępowania zgodnego z wolą nestora,
  • Współpraca z doświadczonym, prestiżowym podmiotem, która pozwoli dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb Klienta,

Działania Kancelarii są dostosowane do każdego indywidualnego przypadku, uwzględniają strukturę własnościową oraz rozmiar majątku klienta Kładziemy szczególny nacisk na zabezpieczenie interesów wszystkich beneficjentów, na regułach ustalonych przez Nestora.

Dlatego wykorzystujemy nie tylko polskie regulacje prawa spadkowego, ale również trusty (fundacje) w innych krajach europejskich. Pierwszym krokiem w planowaniu budowania firmy wielopokoleniowej jest jednak przygotowanie Konstytucji Rodzinnej  w jak najszerszym kręgu interesariuszy.

Zobacz więcej:

doradcafirmrodzinnych.pl

pl