Kontrola dochodów nieujawnionych – compliance wydatków prywatnych

Kompleksowe wsparcie w szerokim aspekcie kontroli wydatków osób prywatnych, celem zabezpieczenia ich przed zastosowaniem stawki 75% podatku od uzyskanego dochodu.

Posiadanie znacznego majątku lub uzyskiwanie wysokich przychodów niesie ryzyko kontroli podatkowej w zakresie dochodów nieujawnionych. Ważną rolę w tego typu postępowaniach odgrywa prawidłowo prowadzona dokumentacja potwierdzająca źródła powstania majątku lub przychodów.

Warto zatem przeprowadzić analizę i uporządkować kwestie dotyczące wydatkowania oraz nabywania poszczególnych składników, gdyż postępowania, które wszczynają organy w tym zakresie, cechują się niezwykłą skrupulatnością i drobiazgowością. Analiza pozwoli na racjonalne planowanie wydatków, z uwzględnieniem zasobów już posiadanych i podatku dochodowego.

Jakie korzyści niesie wsparcie Kancelarii:

  • Profesjonalne wsparcie w postępowaniach przed organami podatkowymi i skarbowymi,
  • Dbanie o poszanowanie standardów konstytucyjnych, nieujętych wprost w ustawie, a wielokrotnie podkreślanych przez Trybunał Konstytucyjny,
  • Poczucie bezpieczeństwa i spokój – przejmujemy wszystkie kontakty z organami,
  • Dokonujemy kompleksowej oceny dokonywanych wydatków, ustalamy i wskazujemy obszary ryzyka.

Mamy bogatą praktykę w zakresie postępowań dotyczących dochodów nieujawnionych, prowadzonych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej oraz na etapie sądowo-administracyjnym, a także towarzyszących im postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że istotne znaczenie ma kompleksowa ocena sytuacji Klienta, a większość tego typu postępowań jest rezultatem innych kontroli dotyczących prowadzonej działalności. Dlatego też niezbędna okazuje się pomoc fachowego pełnomocnika. W szczególności połączenie jego praktycznej wiedzy podatkowej i doświadczeń procesowych (zob. także kontrola podatkowa).

pl