Eksperckie opinie prawne

Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Kancelaria, działająca pod nadzorem profesora Adama Mariańskiego skupia ekspertów, którzy przygotowują opinie prawne na najwyższym poziomie merytorycznym. Na życzenie Klienta sięgamy po wiedzę osób współpracujących na stałe z wiodącymi polskimi jednostkami uniwersyteckimi, aktywnymi również w działalności organizacji pozarządowych zajmujących się prawem.

Ekspercka opinia prawna jest:

  • źródłem informacji na temat najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych
  • zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami podjętych działań
  • podstawą do egzekwowania swoich praw w ramach postępowań odszkodowawczych
  • dowodem, na który można powołać się w toku kontroli dokonywanych przez różne organy
  • wsparciem w negocjacjach z kontrahentami

Prawnicy Kancelarii łączą wieloletnie doświadczenie praktyczne, zdobywane zarówno podczas bieżącego doradztwa prawnego, jak i występowania na salach sądowych (w tym również przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej)  z doświadczeniem akademickim – nasi eksperci to autorzy licznych publikacji – od komentarzy i monografii, poprzez książki dla praktyków, podręczniki akademickie, po artykuły w prasie fachowej i codziennej.

mg_www_infografy-02

pl