Ceny transferowe

Eksperckie wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Rzetelny materiał przygotowany według najnowszych regulacji prawnych oraz wytycznych organizacji międzynarodowych.

Kancelaria Mariański Group, uwzględniając szczególne wymagania w branży finansowej,  w ramach praktyki cen transferowych oferuje:

 1. Weryfikację aktualnych obowiązków dokumentacyjnych przez pryzmat dokonywanych transakcji w celu rozpoznania i określenia głównych obszarów ryzyk w zakresie cen transferowych,
 2. Analizę możliwości zastosowania nowych reguł dokumentacyjnych do transakcji realizowanych w 2018 roku,
 3. Aktualizację już posiadanej dokumentacji w zakresie nowych wymagań formalnych, 
 4. Weryfikację istniejących powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transakcji, w ślad nowych definicji zawartych w znowelizowanych przepisach,
 5. Weryfikację możliwości zastosowania zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych
 6. Wsparcie w zakresie sporządzania formularzy i oświadczeń koniecznych do złożenia do urzędu skarbowego

 

EEksperci Mariański Group od lat przygotowują dokumentacje cen transferowych. Oferują m.in.:

 

 • tworzenie defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych,
 • tworzenie polityki cen transferowych dla grupy,
 • weryfikację dotychczasowych rozliczeń między podmiotami,
 • tworzenie analiz porównawczych (analiz zgodności) opartych na profesjonalnych, licencjonowanych bazach danych,
 • wsparcie podatników przy postępowaniach w zakresie uprzednich porozumień cenowych dotyczących usług wewnątrzgrupowych (APA),
 • weryfikację możliwości zastosowania instytucji safe harbour dla transakcji finansowych oraz usług o niskiej wartości dodanej. 

Bogate doświadczenia zdobyte podczas współpracy z instytucjami finansowymi, umożliwiają nam oferowanie doradztwa na każdym etapie realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Ponadto, zindywidualizowane podejście do Klienta pozwala nam przedstawiać optymalne rozwiązania na miarę konkretnej transakcji

pl