Reprezentacja podatników przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

Kompleksowe doradztwo i reprezentacja przed organami podatkowymi, w tym przed TSUE.

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej wciąż zwiększa się liczba przeprowadzanych przed TSUE postępowań z udziałem Polski. Duża liczba spraw trafiających do Trybunału to sprawy podatkowe, przede wszystkim dotyczące podatku od towarów i usług.

Dzięki posiadanym przez nas zespół kompetencjom, oferujemy kompleksowe doradztwo i reprezentację przed organami podatkowymi w każdym stadium toczących się postępowań sądowo-administracyjnych, włącznie z reprezentacją przed TSUE.

Nasi eksperci, którzy posiadają doświadczenie w postępowaniach dotyczących  pytań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapewniają pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania. Dzięki naszej pomocy oraz reprezentacji niejednokrotnie udało się nam doprowadzić do korzystnego dla podatnika zakończenia sprawy.

pl