Obsługa spółek i organów

Mariański Group to zespół ekspertów, którzy w oparciu o przepisy prawa handlowego, podatkowego i gospodarczego, a także posiadaną wiedzę i doświadczenie:

  • prowadzi kompleksową i holistyczną obsługę spółek zgodnie z najlepszymi modelami biznesowymi i przyjętymi przez wspólników lub udziałowców założeniami dotyczącymi ładu korporacyjnego;
  • doradzają w zakresie wyboru formy spółki, jej podstawowych mechanizmów działania i ryzyka wynikającego z profilu prowadzonej działalności i zmieniającej się rzeczywistości podatkowej i prawnej;
  • tworzą struktury w których w bezpiecznych i optymalny sposób możliwe jest korzystanie z ulg i preferencji podatkowych, a także korzystne rozliczenie podatkowe;
  • doradzają w obszarze transakcyjnym, prowadząc badania due dilligence, tworząc umowy inwestycyjne, zakładając spółki celowe i biorąc udział w negocjacjach;
  • wspierają w realizowaniu obowiązków sprawozdawczych i raportowych;
  • przygotowują i prowadzą zgromadzenia organów spółek – tworzą niezbędne dokumenty oraz uczestniczą w posiedzeniach;
  • zapewniają wsparcie w realizowaniu działań z obszaru CSR i ESG
  • zasiadają w radach nadzorczych spółek;

Dzięki nam spółki nigdy nie zostają bez opieki

pl