Dobroczynność

Doradzamy w zakresie najbardziej efektywnych podatkowo i organizacyjnie form działalności dobroczynnej.

Posiadanie znacznego majątku wiąże się często z udziałem w akcjach charytatywnych oraz działalnością filantropijną. Kancelaria doradza Klientom w zakresie działalności społecznej oraz charytatywnej, włącza ich w aktywność stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji pożytku publicznego. Prawnicy Kancelarii oferują utworzenie takich organizacji oraz doradzają w bieżącym ich funkcjonowaniu i finansowaniu, w tym w odniesieniu do kwestii podatkowych.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Klient jest w stanie zaangażować się w działalność charytatywną w sposób gwarantujący bezpieczne przekazywanie funduszy,
  • możliwość rozwoju elementu działalności gospodarczej, związanej z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility).
  • Możliwość korzystania z opcji oszczędnościowych, związanych z udziałem w przedsięwzięciach pożytku publicznego,
  • eksperckie wsparcie w procesie tworzenia fundacji publicznych, zagranicznych fundacji prywatnych i stowarzyszeń, realizujących rozmaite cele społeczne,
  • Optymalne korzystanie przez organizację z preferencji ustanowionych na gruncie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.
pl