Zmiana formy prawnej

Kompleksowa obsługa prawno – podatkowa w zakresie wyboru nowej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz pełne wsparcie w procesie jej zmiany.

Na przestrzeni lat prowadzenia działalności, wraz z jej rozwojem i pojawieniem się nowych wyzwań, nasi Klienci podejmują  często decyzję o zmianie formy jej prowadzenia.  Nasze doświadczenie pozwala nam wesprzeć ich na każdym etapie tego przedsięwzięcia, od momentu rozpoczęcia procesu decyzyjnego po zakończenie obranej wspólnie drogi restrukturyzacji.

Eksperci Kancelarii Mariański Group:

  • pomagają podjąć decyzję o docelowej formie prowadzonej działalności;
  • wskazują możliwe drogi prowadzące do osiągnięcia uzgodnionego efektu , przy uwzględnieniu wszelkich aspektów podejmowanych działań;
  • zapewniają prawno – podatkową obsługę całego procesu;
  • zapewniają wsparcie księgowo – rachunkowe;
  • dbają o zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz aktualnym stanowiskiem organów i orzecznictwem.

Wobec obowiązujących obecnie regulacji podatkowych, w tym w szczególności objęcia klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania wszystkich działań (niezależnie od wartości ewentualnej korzyści podatkowej osiągniętej w ich wyniku), jak również wprowadzonego obowiązku raportowania schematów podatkowych, którego prawidłowa realizacja nadal budzi wiele kontrowersji, wsparcie przez zaufanych ekspertów wszelkich działań prowadzących do zmiany formy prawnej działalności gospodarczej, wydaje się być oczywistym wyborem każdego przedsiębiorcy dążącego do zachowania zasad należytej staranności.

pl