Audyt właścicielski

Przeprowadzamy kompleksowe audyty właścicielskie, identyfikujące ryzyka w konkretnych obszarach działalności.

Wspieramy klientów w zakresie prowadzenia audytu właścicielskiego majątku prywatnego, w szczególności nieruchomości, opierając się na kryteriach prawnych i podatkowych. W trakcie audytu nasi eksperci wnikliwie oceniają stan zabezpieczenia aktywów, w szczególności w kontekście dokonywanych transakcji i stopnia aktywności ekonomicznej, w efekcie identyfikując wszelkie ryzyka – także dotyczące zapewnienia płynnej oraz zgodnej z wolą Nestora sukcesji.

Po zakończeniu audytu Klient otrzymuje raport, na podstawie którego może podjąć przemyślaną i rozważną decyzję inwestycyjną oraz dotyczącą bieżącego zarządu. Dzięki uzyskanym informacjom Klient może ocenić, czy planowane transakcje mają szanse powodzenia i czy odniosą spodziewane skutki. Audyt identyfikowane także potencjalne zagrożenia i pozwala na przygotowanie się do nich, np. wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia finansowe lub uzyskując dodatkową ochronę prawną, czy wdrażając struktury sukcesyjne.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • analiza bieżącego stanu majątku, bezpieczeństwa prawnego oraz efektywności podatkowej,
  • monitoring działań zarządzających oraz pełne wsparcie we wdrożeniu rozwiązań dostrzeżonych zagrożeń,
  • opracowanie, przy ścisłej współpracy z klientem, docelowego modelu zarządzania majątkiem, w tym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych,
  • współpraca z profesjonalistami – mamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytu: nasi eksperci dokonywali oceny sytuacji prawno-podatkowej wielu spółek i nieruchomości (w tym będących zabytkami), a także zgodności praktyk księgowych firm z przepisami prawa,

Case studies


Pobierz case study
pl