Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

Rzetelny materiał przygotowany według najnowszych regulacji prawnych oraz wytycznych organizacji międzynarodowych.

Kancelaria Mariański Group w ramach praktyki cen transferowych oferuje:

 • weryfikację aktualnych obowiązków dokumentacyjnych przez pryzmat prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokonywanych transakcji w celu rozpoznania i określenia głównych obszarów ryzyk w zakresie cen transferowych,
 • analizę możliwości zastosowania nowych reguł dokumentacyjnych do transakcji realizowanych w 2018 roku,
 • aktualizację już posiadanej dokumentacji w zakresie nowych wymagań formalnych, 
 • weryfikację istniejących powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transakcji, w ślad nowych definicji zawartych w znowelizowanych przepisach,
 • weryfikację możliwości zastosowania zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych
 • wsparcie w zakresie sporządzania formularzy i oświadczeń koniecznych do złożenia do urzędu skarbowego  

Przygotowywana przez Kancelarię dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami polskimi i międzynarodowymi. Oferujemy także weryfikację dokumentacji sporządzonej przez Klienta.

Podatnik ma tylko 7 dni na przedstawienie dokumentacji cen transferowych od momentu doręczenia żądania tej dokumentacji przez organy kontroli skarbowej.

Korzyści z przygotowania dokumentacji cen transferowych w naszej Kancelarii:

 • wysoki poziom merytoryczny i rzetelność przygotowanej dokumentacji – mamy dostęp do profesjonalnych analiz rynkowych
 • mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji, które pozytywnie przeszły kontrole skarbowe
 • uczestniczymy też w postępowaniu podatkowym – w przypadku kontroli Kancelarii łatwiej obronić przygotowaną dokumentację

Co jest objęte obowiązkiem dokumentacyjnym:

 • Transakcje finansowe – próg istotności 10 mln PLN 
 • Transakcje  towarowe – próg istotności 10 mln 
 • Transakcje usługowe – próg istotności – 2 mln PLN
 • Transakcje inne – próg istotności – 2 mln PLN

Jakie konsekwencje może ponieść podatnik za brak dokumentacji cen transferowych:

Od 1 stycznia 2019 r. 50% sankcja została zastąpiona dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, które w przypadku zakwestionowania rynkowości transakcji  wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z decyzji. 

Ustawodawca przewiduje ponadto możliwość podwojenia sankcyjnej stawki (20%), jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) lub podatnik nie przedłoży dokumentacji podatkowej (chyba, że zostanie ona uzupełniona w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni) oraz nawet potrojeniu (30%) jeżeli kwota przekracza 15 mln zł i podatnik nie przedłoży dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji (chyba że zostanie ona uzupełniona w terminie wskazanym przez organ podatkowy, nie dłuższym niż 14 dni)

Eksperci Mariański Group, mając na uwadze najnowsze regulacje prawne oraz wytyczne organizacji międzynarodowych, od lat przygotowują dokumentacje cen transferowych. W zakresie proponowanych usług oferują również usługi niszowe, których nie zaproponują biura rachunkowe m.in.:

 •  defence file – plik obronny na wypadek kontroli wykonania usług niematerialnych,
 • polityka cen transferowych dla grupy,
 • weryfikacja dotychczasowych rozliczeń między podmiotami 
 • uprzednie porozumienia cenowe
 • analizy porównawcze (analizy zgodności) oparte na profesjonalnych, licencjonowanych bazach danych

Bogate doświadczenia zdobyte podczas współpracy z międzynarodowymi i krajowymi holdingami, umożliwiają nam oferowanie doradztwa na każdym etapie realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi. Zindywidualizowane podejście do Klienta pozwala nam przedstawiać optymalne rozwiązania dopasowane do konkretnej transakcji.

Case studies


Pobierz case study
pl