Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

Reprezentujemy klienta przed organami administracji publicznej, zapewniamy wsparcie przed sądami administracyjnymi, dochodzimy kwot zadośćuczynienia za opóźniony bądź odwołany lot.

Uzyskujemy pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, doprowadzamy do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach wywłaszczeniowych, ubiegamy się o wydanie koncesji, licencji, zarówno w sferze działalności gospodarczej (np. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencje wspólnotowa na podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego), jak i zainteresowań prywatnych (np. pozwolenia na broń). Uzyskujemy zezwolenia na posiadanie zwierząt niebezpiecznych oraz informujemy o wymaganych prawem warunkach bezpiecznego ich hodowania (np. niektóre gatunki pająków i węży).

Dochodzimy stosunkowo wysokich, zryczałtowanych odszkodowań za opóźniony bądź odwołany lot oraz informujemy o innych uprawnieniach przysługujących uprawnieniach w takich wypadkach (np. możliwość zakupu posiłku na koszt linii lotniczych). Na życzenie Klienta dochodzimy zwrotu równowartości niezapewnionych posiłków. Przejmujemy całość kontaktów nie tylko z Przewoźnikiem, ale także, w razie braku odpowiedzi linii lotniczych na złożoną reklamację, reprezentujemy interesy Klienta przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem wszczętego postępowania administracyjnego, reprezentując klienta przed sądami administracyjnymi.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • Zapewniamy przejęcie dochodzenia zwrotu kosztów niezapewnionego posiłku oraz napojów w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu,
  • Przejmujemy całość kontaktów z organami administracji publicznej, skupiając się na realizowaniu ustalonego z Klientem celu,
  • Kreatywnie podchodzimy do zaprezentowanych oczekiwań (np. uzyskujemy pozwolenia na posiadanie broni w celach kolekcjonerskich),
  • Stale pozostajemy do Państwa dyspozycji, nawet w najbardziej nietypowych przypadkach.
pl