Rachunkowość zarządcza

Wspieramy w budowaniu nowoczesnej księgowości, która pomaga właściwie zarządzać przedsiębiorstwem.

Rachunkowość zarządcza jest rozwinięciem systemu ewidencji księgowej do celów informacyjnych i zarządzania przedsiębiorstwem. Jest systemem polegającym na gromadzeniu, a następnie analizie informacji finansowych, które służą bieżącemu dostarczaniu kierownictwu jednostki informacji niezbędnych do podejmowania różnorodnych decyzji strategicznych.

pl