Poprawa efektywności procesów księgowych

Sprawdzone rozwiązania zmierzające do właściwego zaprojektowania i wdrożenia procesów księgowych firmy.

  • Wykonujemy przeglądy istniejących procesów księgowych, poddajemy analizie oraz proponujemy usprawnienia
  • Usprawniamy procedury zamknięcia miesiąca, tak aby w maksymalnie krótkim czasie możliwe było uzyskanie informacji zarządczej
  • Optymalizujemy zakładowy plan kont oraz systemy rachunkowości
  • Analizujemy i proponujemy usprawnienia dotyczące alokacji kosztów przedsiębiorstwa
pl