Eksperckie opinie podatkowe

Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami podatkowymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Kancelaria oferuje przygotowane przez wysokiej klasy ekspertów, działających pod ogólnym nadzorem prof. dr hab. Adama Mariańskiego opinie prawne dotyczące skomplikowanych, budzących wątpliwości i rozbieżności w praktyce problemów podatkowych dla podmiotów polskich i zagranicznych. Dotyczą one opodatkowania na gruncie polskim, ale również wykładni podatkowych umów międzynarodowych oraz unijnego prawa podatkowego. Na życzenie Klienta możemy również uzyskać prestiżowe opinie przygotowane przez osoby współpracujące na stałe z wiodącymi polskimi jednostkami uniwersyteckimi.

Oferujemy szereg korzyści:

  • niezależną opinię podatkową, która daje możliwość powołania się na nią w toku kontroli skarbowej
  • zwolnienie z ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej w przypadku zakwestionowania przez Urząd Skarbowy rozliczeń podatkowych dotyczących Firmy
  • możliwość uzyskania powszechnie szanowanej opinii przygotowanej we współpracy z pracownikami naukowymi i autorytetami wiodących polskich uczelni z zakresu prawa podatkowego

Przygotowujemy eksperckie opinie podatkowe w szerokim zakresie, m.in.:

  • opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej
  • skutków podatkowych podejmowanych czynności restrukturyzacyjnych
  • przepisów regulujących postępowania i kontrole podatkowe
  • zasad opodatkowania w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
  • odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu
  • odpowiedzialności karnoskarbowej

Prawnicy Kancelarii łączą wieloletnie doświadczenie praktyczne, zdobywane zarówno podczas bieżącego doradztwa w zakresie podatków, jak i w czasie reprezentacji podatników w sporach z urzędami, z doświadczeniem akademickim – nasi prawnicy to wykładowcy renomowanych uczelni oraz autorzy licznych publikacji – od komentarzy i monografii, poprzez książki dla praktyków, podręczniki akademickie, po artykuły w prasie fachowej i codziennej.

pl