Zakładanie spółek celowych

Najefektywniejsze rozwiązania podatkowe z wyeliminowaniem ryzyka odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Opracowujemy najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych oraz proponujemy najwłaściwsze formy spółek dla naszych Klientów, którzy planują przystąpić do ważnej inwestycji lub przeprowadzić reorganizację posiadanych aktywów. Wdrażane scenariusze gwarantują bezpieczeństwo podatkowe i prawne, stanowiąc jednocześnie sprawdzone w praktyce struktury.

Spółki celowe zakłada się zazwyczaj przed przystąpieniem do realizacji ważnej inwestycji w celu:

  • dywersyfikacji ryzyka biznesowego, prawnego i podatkowego,
  • ochrony majątku osobistego/firmowego w razie problemów z realizacją inwestycji,
  • zwiększenia przejrzystości rozliczeń i rentowności,
  • przygotowania transakcji zbycia wysoko cennych aktywów,
  • rozgraniczenia projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę.
pl