Odpowiedzialność członków zarządu

Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Bycie prezesem lub członkiem zarządu spółki wiąże się najczęściej z wysokim wynagrodzeniem i statusem. Niestety wiąże się też z potencjalnym ryzykiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Może to być odpowiedzialność podatkowa, cywilna, karna i karno-skarbowa.

Organy podatkowe starają się narzucić model odpowiedzialności obiektywnej za wszelkie naruszenia przepisów podatkowych i przerzucić na podatników, a w wypadku spółek kapitałowych na członków zarządu, odpowiedzialność za nieuczciwe działania kontrahentów, a nawet pośredników czy producentów.

Równie często kontrahenci starają się przerzucać odpowiedzialność na zarządy spółek, by wymusić płatności.

W praktyce niezbędne jest wsparcie merytoryczne Klienta, dokonanie przekrojowej oceny wszystkich ryzyk związanych z ponoszoną odpowiedzialnością, a następnie uzyskanie bieżące wsparcie w toku ewentualnego postępowania i sporu.

W Mariański Group świadczymy wsparcie w zakresie odpowiedzialności:

  • podatkowej,
  • korporacyjnej
  • cywilnoprawnej
  • odszkodowawczej
  • karnej
  • publiczno-prawnej i upadłościowej

Prawnicy kancelarii to wsparcie dla zarządu i rady nadzorczej, a także wspólników w zakresie:

  • identyfikowania zagrożeń, jakie mogą wystąpić w związku z pełnieniem określonego stanowiska w różnych obszarach prawa
  • wskazania odpowiednich rozwiązań (np. zmiany postanowień w umowach) w celu zminimalizowania wykrytego ryzyka
  • reprezentacji na każdym etapie sporu, tj. od postępowania przedsądowego poprzez sądowe i egzekucyjne, a także postępowania nadzwyczajne
  • szkoleń z różnych obszarów odpowiedzialności, wdrażania ochrony indywidualnej i korporacyjnej

Posiadamy bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych. W sprawach karnych i karnoskarbowych wspieramy Klientów świadcząc szerokie spektrum usług – od reprezentacji spółek pokrzywdzonych przez przestępców, do obrony w sprawach zamieszania w karuzele podatkowe, poprzez doradztwo eksperckie i prywatne opinie sądowe.

pl