Reorganizacja działalności

Kontrolowany i bezpieczny pod względem prawno-podatkowym proces reorganizacji działalności.

Planowaniu sukcesyjnemu najczęściej towarzyszy konieczność dokonania modyfikacji organizacyjnych i prawnych w zakresie prowadzonego biznesu. Jest to podyktowane dopasowaniem modelu i narzędzi prawnych do potrzeb procesu sukcesji.

Każde z naszych działań podlega dokładnemu opisowi w ramach przedstawianych opinii prawnych uwzględniających zarówno aktualne przepisy prawa jak i przyjętą praktykę organów skarbowych i sądów. Dbamy o pełną transparentność w komunikacji z Klientami, oraz wspieramy w prezentowaniu schematu planowanych kroków koniecznym instytucjom np. bankom lub kontrahentom. Dostarczamy pełnego wsparcia w zakresie prawnym, podatkowym i księgowym. Na stałe współpracujemy również z renomowanym notariuszem, przez co jesteśmy w stanie zaproponować bardzo korzystne warunki przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych w formie aktów notarialnych.

Posiadamy ogromne doświadczenie w procesach reorganizacji rodzimych przedsiębiorstw, działających zarówno lokalnie jak i na dużych rynkach zagranicznych.

pl