Grupy kapitałowe

Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz księgowego dla grup kapitałowych.

Podstawową usługą Kancelarii dedykowaną grupom kapitałowym jest restrukturyzacja spółek pod kątem zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów z jednoczesną minimalizacją obciążeń podatkowych. Oferujemy również usługi w zakresie podatkowego audytu grup kapitałowych oraz przeglądu prawidłowości rozliczeń w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, funkcjonujących na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich.

Korzyści ze współpracy z Kancelarią w ww. zakresie:

  • bieżące wsparcie w sprawach prawnych i podatkowych
  • zapewnienie poprawności rozliczeń
  • ograniczenie ryzyka prawnego i podatkowego prowadzonej działalności
  • optymalizacja struktury biznesowej pod kątem funkcji podatkowej

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi grup kapitałowych. Doradzaliśmy oraz przeprowadzaliśmy szereg działań restrukturyzacyjnych m.in. dla podmiotów wchodzących w skład wiodącej na rynku grupy kapitałowej z sektora przemysłu maszynowego.

pl