Planowanie i przeprowadzanie transakcji

Proponujemy bezpieczne, dopasowane do potrzeb Klientów rozwiązania. Wspieramy nie tylko w zakresie fuzji i przejęć sensu stricte, ale również w transakcjach związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części.

Bazując na bogatym doświadczeniu w realizacji transakcji biznesowych dotyczących klientów z różnych branż, opracowujemy i przedstawiamy Klientom kompleksowe i bezpieczne  rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Oferujemy wsparcie nie tylko w zakresie fuzji i przejęć sensu stricte, ale również w transakcjach związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części.

  • Doradzamy właściwy wybór struktury transakcji w oparciu o wnioski z przeprowadzonych audytów due dilligence
  • Pomagamy uzyskać właściwe zgody korporacyjne
  • Uczestniczymy i doradzamy naszym Klientom na każdym etapie transakcji
  • Uczestniczymy oraz prowadzimy zamknięcie transakcji, przygotowujemy dokumenty potransakcyjne.
pl